Medlemskap
Medlemskapet på Vetlanda Friskvårdcenter är personligt. Minimiålder för att träna hos oss är det år du fyller 13 år. För att få träna på obemannade tider så gäller det året du fyller 15 år.  Vid besök på gymmet ska medlem alltid tagga in med sin medlemstagg vid receptionen eller öppna dörren med taggen på Hydro Arena. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på gymmet även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid förlust av medlemskort ska detta omgående anmälas till receptionen.

Köpvillkor
På friskvardcenter.com kan du snart även teckna ditt medlemskap direkt på webben, du kan börja träna direkt efter att du fått din orderbekräftelse. Vetlanda Friskvårdcenter har ambitionen att hålla hög service. Ta del av våra köpevillkor till höger innan köp och vid eventuella frågor kontakta oss gärna!

Priser
Alla priser är i SEK, inklusive moms om 6 %,

Orderbekräftelse
När din beställning har inkommit skickas en orderbekräftelse och värdebevis till angiven e-mailadress.

Leveranstid/uthämtning
Du kan träna på våra två gym, beroende på vilket träningskort du valt, – Fabriksgatan och Hydro Arena från det att du erhållit orderbekräftelse. För att träna på Hydro Arena krävs minst ett halvårskort eller autogiro. Ditt träningskort och tagg kan du hämta ut på bemannade tider på Fabriksgatan i receptionen senast 4 arbetsdagar efter lagd order. Medtag din orderbekräftelse och visa i receptionen så hjälper vi dig. Avvikande öppettider kan förekomma vid helgdagar.

Betalning
Autogiro (månadsvis betalning)
Den 26:e varje månad sker autogirering från medlemmens eller annan betalares konto. Därför förbinder sig den betalande att övervaka att likvida medel finns tillgängliga på kontot som angivits i medlems avtalet. Om likvida medel saknas på kontot görs ytterligare tre försök att dra pengar. Därefter förbehåller sig Vetlanda Friskvårdcenter rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

Beskrivning av autogiro:
Allmänt autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (tex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Payius:
Våra ordinarie betalningsvillkor, vid beställning via vår webbshop sker betalning enkelt och säkert med Payius. Läs mer om Payius här: www.payius.net för beställning/leverans utanför Sverige kontakta oss innan köp.

Ångerrätt
Som kund har du rätt att ångra ditt köp via webben inom 14 dagar. Ångerrätten kan endast utnyttjas om du inte har använt ditt träningskort (besökt gymmet). Ångerrätten gäller från den dag då ditt köp genomförs via webben. Om du ångrar ditt köp ska du kontakta oss inom angiven tid. Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka erlagt belopp senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit din förfrågan.

Force majeure
Vetlanda Friskvårdcenter är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra leverans av beställda varor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter och dessa försvårar, förhindrar, eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter skall anses vara b.la. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I Force Majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, tex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud, etc.

Ansvarsbegränsningar
Vetlanda Friskvårdcenter kan inte garantera att informationen på vår hemsida är fullständig eller riktig. Uppgifter och lagregler kan ha ändrats så att det påverkar informationen på webbplatsen. Även externa länkar och dokument kan ha ändrats utan vår vetskap och vi tar inte ansvar för den informationen. Vetlanda Friskvårdcenter ansvarar inte för eventuella samarbetspartners varor eller tjänster.

Klagomål/Önskemål
Har ni några klagomål eller önskemål framför gärna dessa till oss! Vi vill ge dig en bra upplevelse hos oss och strävar efter att hålla en hög kvalité. Skulle något vara trasigt eller gå sönder – meddela oss så att vi kan laga det som gått sönder så fort som möjligt.

Tvister & lagar
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Personuppgifter (GDPR)
Vetlanda Friskvårdcenter värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror dig hos oss. Därför har vi upprättat en policy som utgår från gällande dataskydds-lagstiftning (GDPR). Syftet med den här policyn är att du skall veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
Bakgrund:
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att serva dig. Vår utgångspunkt att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig möjlighet att inpassera på Vetlanda Friskvårdcenter och på Hydro Arena gym dygnet runt samt att ge dig bra service och information om vår träning och verksamhet.
Riktlinjer:
Vilka personuppgifter behandlar vi?
– Vi behandlar endast uppgifter när vi har laglig grund och när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt medlemsavtal vi har med våra kunder. Här följer exempel på personuppgifter vi kan behandla som du frivilligt har lämnat: Namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, fotografier, bankrelaterade uppgifter t.ex, kontonummer.
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
– När du tecknar medlemsavtal lämnar du dina personuppgifter och godkänner samtidigt att vi behandlar dessa eller när du deltar i tävlingar eller enkäter.
Hur kan du ta tillvara på dina rättigheter?
– Du kan när som helst återkalla ditt godkännande (uppsägningstid enligt avtal) att vi får hantera dina personuppgifter, kräva anonymisering eller begära utdrag ur de register som innehåller dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta Vetlanda Friskvårdcenter. Tänk på att återkallelse av godkännande kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
– Vi har rutiner för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har avtal med Kontorsspecial AB när det gäller IT-säkerhet. Även vår samarbetspartner Pelaren AB har de säkerhetskrav som krävs för att behandla dina personuppgifter.
När lämnar vi ut dina personuppgifter?
– Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om inte det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Uppgifter lämnas i övrigt inte ut till tredje part.